Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

1361 c5d6 500
Reposted fromfelicka felicka
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viafelicka felicka
Reposted fromdimer dimer viafelicka felicka
5442 373f 500
Reposted frommotorcycles motorcycles viafelicka felicka

June 19 2015

0268 9d63
Reposted fromfelicka felicka viakrybus krybus

June 18 2015

0789 1c29
First time = best time
Reposted bykrybusjwf911

June 06 2015

Reposted byponurykosiarz ponurykosiarz

June 03 2015

2388 7d6c 500

May 27 2015

2500 d7de 500
Pstrąże '15

May 22 2015

5648 825a
Reposted byMorti Morti

May 21 2015

Żałując czynów, na skraju załamania
Aplikujesz winę - umysł od bólu się słania.
Dobrze się zastanów. Mając wybór duży
Nie wiesz, która droga porządku nie zburzy?
A skupiłeś się na mnie? :)
2868 127f

May 11 2015

Chanel is dead. But who isn't?
— FH

May 10 2015

2696 fcf9 500
Reposted bykonsystencje konsystencje

May 04 2015

6446 cfbb

April 23 2015

9587 481d 500
Reposted fromtwice twice viaPawelS PawelS

April 18 2015

Ostatnio po prostu nie mogę przebrnąć przez dzień Bez myślenia o Tobie
— Arctic Monkeys
Reposted fromWilalena Wilalena viakitewalk kitewalk
6540 e613
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viakitewalk kitewalk
Życie jest zbyt krótkie żeby wiązać sznurówki na dwa razy.
— FH
Reposted bytysiace-mysliciepla-vodkakitewalksesjadzieckopiatkumalfynkaUnrealUnrealityKabotan

April 14 2015

2776 dbff
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl